News

Blog: Vastgoedpartijen verhogen waarde via MaaS (Mobility as a Service)

  18th October, 18


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


Onroerend goed en mobiliteit, je kunt je afvragen: wat is de link? In de praktijk is mobiliteit een belangrijk vraagstuk voor vastgoedpartijen. In aanbestedingen moeten projectontwikkelaars kunnen aantonen dat ze effectief invulling kunnen geven aan een beperkt aantal beschikbare parkeerplaatsen. Tegelijkertijd willen mensen wèl graag hun leaseauto kwijt kunnen, en wonen op een plek die gemakkelijk bereikbaar is. Onvoldoende beschikbaarheid van mobiliteit rondom een vastgoedproject betekent dat de woonruimte minder aantrekkelijk is - met negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de potentiële verhuurprijs.

Digitale toegang tot parkeerplaatsen

De traditionele oplossing was simpel: een parkeerplaats voor de deur bieden, of zelfs een parkeergarage in een…

Continue reading

Case study: Gemeente Amsterdam: programma Doelgroepenvervoer (incl. PDF)

  23rd September, 18


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


Het programma Doelgroepenvervoer van de gemeente Amsterdam stond in 2018 op een kruispunt: gaan we straks opnieuw aanbesteden, en hoe? De ontwikkelingen in de mobiliteit en de opkomst van Mobility as a Service waren een belangrijke factor bij die beslissing. In opdracht van de gemeente schreef Bizaline een uitgebreide visie op de rol die decentrale overheden zouden moeten opnemen om een 'inclusief' MaaS te stimuleren. Hoe kan de gemeente een dienstverlening stimuleren waar ook mensen met een beperking de vruchten van plukken? En wat zijn de gevolgen voor het bestaande doelgroepenvervoer en het daaraan verbonden inkoopbeleid? Het resulterende rapport formuleert…

Continue reading

Presentatie: Landelijke taxi-dag KNV 30 mei 2018

  29th August, 18


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


Antoinette Wieman is partner bij Bizaline. Bizaline begeleidt bedrijven en overheden bij grote veranderprogramma’s, in het bijzonder in de mobiliteitssector. Vanuit de Mobiliteitsalliantie, CROW en de gemeente Amsterdam is Bizaline betrokken bij de totstandkoming van een technische infrastructuur voor MaaS in Nederland.

Voordat ik begin, wil ik graag weten waar jullie staan. Daarom ga ik wat stellingen neerzetten, en dan wil ik jullie vragen om via de app aan te geven of je het daarmee eens bent of niet. In de loop van mijn verhaal ga ik wat verder uitweiden over deze punten. Na afloop is er wat tijd om er…

Continue reading

Case study: CROW

  29th August, 18


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


Voor CROW stelde Bizaline een groeidocument op, waarin de rol die decentrale overheden bij de ontwikkeling van MaaS kunnen spelen uitgewerkt wordt, vanuit hun positie als concessieverlener en beleidsmaker. Daarbij lag de focus op flankerend beleid, standaardisering, marktordening en het realiseren van een level playing field voor kleinere mobiliteitsaanbieders; en het gebruik van inkoop en aanbesteding als een instrument om een dynamische MaaS-mobiliteitsmarkt te helpen ontstaan. Het groeidocument vormde een eerste aanzet tot een agenda voor OV-autoriteiten en decentrale overheden en werd gevolgd door een informatieve poster, een serie artikelen, en een manifest met uitgangspunten en principes voor de visie van decentrale…

Continue reading

Case study: Mobiliteitsalliantie

  29th August, 18


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


De Mobiliteitsalliantie was in 2016 de drijvende kracht achter het manifest ‘Visie Vooruit!’. Dit document leverde een belangrijke bijdrage aan de passage over MaaS in het regeerakkoord van 2017. Hierop voortbouwend wilde de Mobiliteitsalliantie haar voornemen om de ontwikkeling van MaaS in Nederland te faciliteren en versnellen concretiseren. Bizaline stelde daarom in het voorjaar van 2018, in nauwe samenwerking met de Mobiliteitsalliantie, een projectplan op voor de ontwikkeling van een digitale infrastructuur voor Mobility as a Service, met heldere uitgangspunten voor een registratiedatabase en beheersorganisatie.

Continue reading

Blog: Every app that does it all

  24th July, 18


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


These days, there is a myriad of mobility apps, often subsidized, in whole or in part, with public funding. The growth of their numbers seems unstoppable: each public transport tender seems to require the launching of a new app, carrying a regional brand. New bike share schemes are launched across the country, again, each generating their bespoke app. All of these apps tend to operate in perfect isolation, taking their own mode of transport as a focal point. The bike app only lets you rent from that particular bike-share. The bus app only gives you the timetables for one…

Continue reading

Blog: Drie kritische succesfactoren voor een spitsmijdenproject

  7th September, 17


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


Lange files; parkeerdruk in de steden; verminderde luchtkwaliteit en hoge CO2-uitstoot; de drukte op de wegen tijdens de spits kost ons jaarlijks meer dan een miljard euro. Om deze kostenpost aan te pakken zijn er in het kader van het programma Beter Benutten initiatieven opgezet die hebben geleid tot 48.000 spitsmijdingen per dag. Daarmee is een filereductie van 19% gerealiseerd worden op enkele van de meest gevoelige knelpunten.

Deze spitsmijdenprojecten zijn er vaak op gericht om het reisgedrag van forensen te beïnvloeden: zij moeten ertoe verleid worden om zo veel mogelijk buiten de piektijden te reizen, en liever met…

Continue reading

Blog: Iedere app die alles kan

  24th July, 17


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


Reizigers hebben tegenwoordig toegang tot een verscheidenheid aan mobiliteitsapps, waarvan velen met publiek geld gesubsidieerd zijn. De wildgroei van deze initiatieven lijkt niet te stuiten: elke aanbesteding lijkt wel tot een nieuwe app te leiden, met een regionaal merk. Nieuwe deelfietssystemen worden door het hele land opgezet, elk met weer een eigen app. Veel van deze apps functioneren alleen in heel specifieke locaties. Een app waarmee je in één stad een deelfiets kunt huren, of een bus-app met de dienstregeling van één concessiehouder.

Voor ons als consumenten zijn deze apps veel te beperkt. En ze zijn ook moeilijk te…

Continue reading

Copyright © 2018 | Mobilae is a Bizaline company