Case study: CROW

  29th August, 18


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


Voor CROW stelde Bizaline een groeidocument op, waarin de rol die decentrale overheden bij de ontwikkeling van MaaS kunnen spelen uitgewerkt wordt, vanuit hun positie als concessieverlener en beleidsmaker. Daarbij lag de focus op flankerend beleid, standaardisering, marktordening en het realiseren van een level playing field voor kleinere mobiliteitsaanbieders; en het gebruik van inkoop en aanbesteding als een instrument om een dynamische MaaS-mobiliteitsmarkt te helpen ontstaan. Het groeidocument vormde een eerste aanzet tot een agenda voor OV-autoriteiten en decentrale overheden en werd gevolgd door een informatieve poster, een serie artikelen, en een manifest met uitgangspunten en principes voor de visie van decentrale overheden op Mobility as a Service.

Copyright © 2018 | Mobilae is a Bizaline company