Blog: Vastgoedpartijen verhogen waarde via MaaS (Mobility as a Service)

  18th October, 18


 Antoinette Wieman
Managing partner at Mobilae


Onroerend goed en mobiliteit, je kunt je afvragen: wat is de link? In de praktijk is mobiliteit een belangrijk vraagstuk voor vastgoedpartijen. In aanbestedingen moeten projectontwikkelaars kunnen aantonen dat ze effectief invulling kunnen geven aan een beperkt aantal beschikbare parkeerplaatsen. Tegelijkertijd willen mensen wèl graag hun leaseauto kwijt kunnen, en wonen op een plek die gemakkelijk bereikbaar is. Onvoldoende beschikbaarheid van mobiliteit rondom een vastgoedproject betekent dat de woonruimte minder aantrekkelijk is - met negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de potentiële verhuurprijs.

Digitale toegang tot parkeerplaatsen

De traditionele oplossing was simpel: een parkeerplaats voor de deur bieden, of zelfs een parkeergarage in een appartementencomplex bouwen. Dat is voor veel bewoners aantrekkelijk, maar voor projectontwikkelaars is het niet de optimale inzet van vierkante meters. Het is immers winstgevender om het budget zo veel mogelijk aan woonruimte te besteden. 

Gemeenten maken het ook niet altijd makkelijk om nieuwe parkeerruimte aan te leggen: met het oog op duurzaamheidsdoelstellingen en congestie in binnensteden geven ze steeds minder makkelijk toestemming voor nieuwe parkeerplaatsen. Projectontwikkelaars moeten aantonen dat ze de parkeernormen niet overtreden.

Vastgoedpartijen kiezen er daarom steeds vaker voor om een aantal deelauto's voor bewoners te bieden, om de vraag van bewoners naar parkeerplaatsen te reduceren. Zo introduceerde Vesteda onlangs 10 deelauto’s voor hun complex op de Zuidas. 

Mobiliteit rondom vastgoed ontsluiten 

Parallel ontwikkelen vastgoedbedrijven nieuwe apps met 'smart home' toepassingen, zogenaamde domotica. Bewoners kunnen daarmee op afstand hun lichten, verwarming, (af)wasmachine enzovoorts bedienen. Met zo'n app zou het ook mogelijk zijn voor bewoners om het gehele mobiliteitsaanbod in de buurt van hun pand te vinden en gebruiken. In plaats van zelf deelauto's aan te bieden kunnen vastgoedpartijen zo de bestaande mobiliteitsdiensten voor bewoners - zoals deelauto's, deelfietsen, en ritdeeldiensten - ontsluiten via de app.

Het komt erop neer dat vastgoedbedrijven Mobilityas a Service gaan biedeneen dienstverleningsconcept waarmee je een reis van deur tot deur een reis met meerdere vervoersmiddelen kunt plannen, boeken en betalen, allemaal binnen één dienst. Vergelijk het met OneFit, één abonnement voor alle sportscholen. Het koppelen van mobiliteits- en woontoepassingen lijkt een logische volgende stap: binnen je huis-app een avondje naar de bioscoop regelen, en meteen zorgen dat je wasmachine precies klaar is op het moment van thuiskomst.

Vastgoedbedrijven en bewoners kunnen MaaS-modules gaan gebruiken om ook diensten aan te bieden binnen de vervoerketen: bijvoorbeeld om tegen betaling hun parkeerplaatsen, auto’s en ritten aan hun buren beschikbaar te stellen. En zelfs aan mensen in hun directe omgeving. 

Overheden: faciliteer!

Voor vastgoedpartijen biedt de opkomst van MaaS nieuwe mogelijkheden. De apps die zij voor hun bewoners ontwikkelen, kunnen straks planningsinformatie en toegang bieden tot OV, deelauto's, fietsen, ritdeelmogelijkheden, (deel)taxi's, enzovoorts. Zo'n breed scala aan flexibele vervoersmogelijkheden kan heel aantrekkelijk zijn, vooral in dichtbevolkte stedelijke gebieden waar parkeerruimte kostbaar en moeilijk realiseerbaar is. 

Door een MaaS-aanbod te integreren in de 'digitale woonomgeving' kunnen vastgoedpartijen hun budget effectiever inzetten om woongenot te maximaliseren, leegstand te verminderen en de huurinkomsten te maximaliseren. Bewoners kunnen hun mobiliteit onderling gemakkelijk delen, en genieten van een autoluwe leefomgeving. Wanneer vastgoedpartijen ervoor kiezen om innovatieve MaaS-oplossingen te bieden en overheden hen daarin ondersteunen door de benodigde technische infrastructuur te stimuleren, ligt een groenere, beter bereikbare stad binnen handbereik. 

Daarvoor moet wel een grote technische stap gezet worden. Het is vastgoedpartijen - laat staan voor particuliere bewoners - onbetaalbaar en onpraktisch om individuele koppelingen te maken met alle mobiliteitsaanbieders in hun omgeving. Een digitale infrastructuur die op een uniforme manier toegang biedt tot het gehele relevante aanbod is wenselijk. Het is echter niet waarschijnlijk dat vastgoedpartijen zo'n complexe digitale infrastructuur zelf kunnen ontwikkelen - en ook reisbureaus, vervoerders, en organisatoren van evenementen zullen hun belangen willen verdedigen bij de ontwikkeling ervan.

Daarom zou het heel goed zijn als overheden optraden als regisseur om MaaS hand in hand met met private partijen te versnellen - bijvoorbeeld door een publiek-privaat samenwerkingsverband op te zetten naar voorbeeld van de Stichting BISON, waarin de IT-standaarden voor het openbaar vervoer belegd worden.Pas wanneer er serieuze stappen gezet worden in de richting van technische standaardisering en een digitale infrastructuur voor de efficiënte uitwisseling van data tussen partijen, zullen burgers de vruchten kunnen plukken van een gestroomlijnde ontsluiting van alle mobiliteit in hun omgeving.

Copyright © 2018 | Mobilae is a Bizaline company